V modlitebně už nikdo není... / There is nobody in the chapel...

V modlitebně už nikdo není... / There is nobody in the chapel...

Jako kluk jsem chodil kolem tohoto okna se síťovkou babičce nakupovat, bylo to zvláštní místo.. Nad vraty domu visela cedule s černým kalichem a bylo na ní napsáno: Bratrská jednota baptistů a hned ve vedlejším domě byla pekárna dortů a kolem byla sladká vůně.. Nějak podvědomě mě napadlo, že jsem na prázdninách u "babky", tak snad proto ty "baptisti":) Ale vrtalo mi hlavou, že má americká protestantská církev filiálku tady v katolickým socialistickým zapadákově? Teď už vím proč:) Ale dneska za tímto oknem není nic a z pekárny dortů je filiálka sociálky..

-------------------------------------

As a boy, I walked around this window with my grandmother´s net bag to the shop, it was a strange place. A sign with a black calix hung over the door of the house. ´Brotherhood Unity of Baptists´ was written there. In the next house was a pastry-shop surrounded by sweet smell... Somehow subconsciously it occurred to me that I was on a "grandmother´s" holiday, so perhaps the "Baptists" :) I could not get rid of a thought that my American Protestant Church had a branch here in the catholic socialist countryside? Now I know why :) But today, there is nothing behind this window, and from the pastry-shop there is a branch of social welfare...

Zobrazeno: 1269 ×

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace