Staré jabloně.. / Old apple trees...

Staré jabloně.. / Old apple trees...

Křehké kmínky starých jabloní na rychnovecké silnici, díky, že jste střežily moje kroky.. vždy, když některou z Vás pokácejí, cítím se i já sražen k zemi..

--------------------------------------

Brittle little strains of old apple trees on the Rychnov´s road- thanks for guarding my steps... always, when some of you are cutted down, I also feel knocked to the ground...

Zobrazeno: 985 ×

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace