Dům pod klášterem / House under the monastery

Dům pod klášterem / House under the monastery

Pod katolickým klášterem, nad malou říčkou, naslouchal jsem hrdliččímu cukrování, při východu slunce.. Gu gů gu.. Znělo celým městem. Hrdliččí tóny naplnily ložnici poezií, a vábily k dalšímu snění.. A místo úplného probuzení, nabízí se hledat, příjemný chlad pod polštáři..

-------------------------------------------


Under the Catholic monastery, above a small river, I listened to the turtledove´s singing at sunrise .. Gu gů gu .. It sounded through the whole city. The turtledove´s tones filled the bedroom with poetry and lured to further dreaming.. And instead of full awakening, it offers to seek, pleasant coolness under the pillows..

Zobrazeno: 2027 ×

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace