Pod čarodějnickou věží.. / Under the Witch´s Tower..

Pod čarodějnickou věží.. / Under the Witch´s Tower..

Vzpomínám na romantiku pod čarodějnickou věží.. Jako malý kluk na útěku a jako mladý muž na útěku, hledal jsem ochranu u krásných Čarodějnic v Bezčasí a Nestrachu.. Černovlasých krutých vražedných svobodných.. Jejich stůl byl vždy plný pití a jídla, a tancem a hudbou zněla jejich sídla.. Komnaty blýskající se jiskrným smíchem mladých Víl a padlých Cherubínů.. Kola kočárů svážející hosty k zámku Láskožárů, na kamenné dlažbě hřměly.. Nás, štvance, ubohou lesní zvěř, zlé Čarodějky v náruč laskavou svých nádherných nahých paží objaly.. A lesy a skály, ukrývající ve svém lůně zámek Láskožárů, vesele se smály..

------------------------------------------

I remember the romance under the witch´s tower .. As a kid on the loose and as a young man on the run, I was looking for protection in the beautiful Witches in Timelessness and Notfear .. Black-haired cruel killing free .. Their table was always full of drinks and food and with dancing and music sounded their residence.. Chambers flickering with the sparkling laughter of the young Fairies and the fallen Cherubins.. Wheels of carriages bringing guests to Loveglow Castle, thundered on the stone pavement.. Us, hunters and poor forest animals, evil Witches kindly embraced us in beautiful naked arms.. And the forests and rocks, hiding in their womb the Loveglow castle, were laughing cheerfully..

Zobrazeno: 1964 ×

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace