Zelená jablka / Green apples

Zelená jablka / Green apples

U špitálního kostela svatého Ducha, opuštěného modloslužebníky, spojeného s chudobincem, stojí kůlna, pradávná z předválečného dřeva, bůhvíjakých válek, její střecha, na výsměch režimům, chrání bědné lidi.. Potkal jsem tam tuláky, v kůlně bydlící. Byli staří opilí, nebezpeční, jak z románu Marka Twaina... Nepoddajní skvělí !

--------------------------------------------

At the hospital church of the Holy Spirit, abandoned by the prayservants, associated with the poorhouse, is a shed, ancient and made out of pre-war wood, godknows wars, its roof, mocking regimes, protects the wretched people.. I met there wanderers, who were living in the shed. They were old drunk, dangerous, as from Mark Twain´s novel ... Stubborn great!

Zobrazeno: 1539 ×

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace